Besplatno, anonimno i poverljivo testiranje na HIV

Besplatno, anonimno i poverljivo testiranje na HIV

Omladina Jazas organizuje besplatno i poverljivo testiranje na HIV uoči Svetskog dana borbe protiv AIDS-a

1. decembra se širom sveta obeležava Svetski dan borbe protiv AIDS-a, koji ima za cilj podizanje svesti o HIV infekciji i AIDS-u, kao i promovisanje prevencije, lečenja i podrške osobama koje žive sa HIV-om. U sklopu tih napora, Omladina Jazas se pridružuje globalnoj borbi protiv ove bolesti organizovanjem besplatnog i poverljivog testiranja na HIV.

Besplatno testiranje na HIV će se održati 1. decembra od 16 do 21h. Testiranje će biti poverljivo, a rezultati će biti strogo zaštićeni i dostupni samo ispitanicima. Rezultati testova gotovi su za 20 minuta.

Ova inicijativa ima za cilj da ukloni barijere i stigmu koje često sprečavaju ljude da se testiraju na HIV i da dobiju pravovremenu dijagnozu i potrebnu podršku.  Testiranje na HIV je od velike važnosti jer omogućava ranu dijagnozu infekcije, što je ključno za pravovremeno započinjanje lečenja i održavanje zdravlja osoba koje žive sa HIV-om. Takođe, testiranje pomaže u sprečavanju daljeg prenošenja virusa, jer osobe koje znaju da su HIV-pozitivne mogu preduzeti odgovarajuće mere predostrožnosti i koristiti dostupne metode prevencije.

Omladina Jazas je angažovana i u promovisanju edukacije o HIV/AIDS-u. Pored besplatnog testiranja, pružaće se i informacije o prevenciji, simptomima, dostupnom lečenju i podršci osobama koje žive sa HIV-om.

Related Posts
Leave a Reply